Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

Guest house Residence Buffalo - Sights around

Rozhledna
© Iva Synková 2000, www.hrady.cz
Žalý (8.4 km)
věž
Rozhledna (18 m, 1019 m n. m.). Již r. 1836 zde stávala dřevěná rozhledna, poté v l. 1888-1890 železná rozhledna, postavena německým spolkem Riesengebirgsverein. R. 1890 tu nechal postavit hrabě J. Harrrach dřevěnou chatu a r. 1892 kamennou rozhlednu. Chata zanikla r. 1943, nová postavena r. 2009.
Vodní trkač v Obřím dole. Vchod do objektu.
© Radovan Smokoň 10/2011, www.hrady.cz
vodní trkač Obří důl, Pec pod Sněžkou (9 km)
technická památka
V roce 1912 nechal hrabě Rudolf Czernin-Morzin vybudovat vodní trkač - samočinné vodní čerpadlo jež dopravovalo vodu na vrchol Sněžky.
© Jiří Čížek 05/2009, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Zbytky gotického hradu z 2. pol. 13. st. Celou svou existenci patřil Valdštejnům. Rozkvět zažil ve 14.-15. st. díky okolní těžbě rud a zlata, poč. 16. st. přestal být využíván a r. 1543 je již pustý. Odkryta je část věže poškozené odstřelem.
Augustiniánský klášter ve Vrchlabí
© Pavel Vítek 04/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter založil Maxmilián František Felix, hrabě Morzin r.1705. Dostavěn i s klášterním kostelem v r.1725. Současným majitelem je Správa KRNAP a slouží k muzejním účelům. Klášterní kostel není běžně přístupný, je ale využíván jako koncertní síň.
Morzinsko - černínská kaple ve Vrchlabí
© Pavel Vítek 04/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Novogotickou kapli s hrobkou nechala postavit v l. 1887-1890 hraběnka Luisa Černínová, roz. Morzinová (projekt arch. Stephan Tragl). R. 1892 byl do hrobky uložen její muž, hrabě Heřman Černín a r. 1907 hraběnka Luisa. Po druhé sv. válce začala kaple sloužit jako modlitebna Církve čs. husitské.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Nístějka (12.9 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny gotického hradu. První zmínka r. 1369. Koncem 15. st. zcela zničen požárem a r. 1519 uváděn jako pustý. Keramické nálezy dokládají lidskou přítomnost ještě v 17. st. Dochováno torzo okrouhlé věže, paláce a terénní zbytky opevnění.
Rozhledna Panorama
© Méďa Béďa 06/2005, www.hrady.cz
Černá hora, Krkonoše (12.9 km)
věž
Rozhledna Panorama je předposlední sloup původní lanové dráhy z roku 1928. Je vzdálena 100 metrů od horní stanice současné lanovky. Otevřena byla r. 1998. Ve výšce 21 metrů se nachází vyhlídková plošina.
Purkhybl, Burghübl (13.5 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrádek z roku 1534 vystavěný v souvislosti s hornickou činností v oblasti. Od roku 1561 se uvádí jako pustý.
Zámek od jihovýchodu
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
Horní Branná (13.8 km)
zámek
Renesanční zámek postavený v letech 1553 - 1582 pro Zdeňka z Valdštejna, se sgrafitovou výzdobou. Dnes slouží reprezentativním účelům, jsou zde kanceláře a malé muzeum - expozice věnovaná J. A. Komenskému, který zde pobýval, a spisovateli J. Šírovi, místnímu rodákovi.
Hlavní průčelí zámku
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
Jilemnice, Krkonošské muzeum v Jilemnici (15.1 km)
zámek
Původní zámek nechali postavit Křinečtí z Ronova v 16. století. V roce 1701 zámek koupil rod Harrachů. Ti v letech 1714 a 1895 rozšířili zámek do dnešní podoby. V současnosti v zámku sídlí Krkonošské muzeum.
Rozhledna U borovice
© Jiří Čížek 10/2009, www.hrady.cz
U borovice (16.5 km)
věž
Soukromá rozhledna z cihel a kamene s dřevěnou vyhlídkou postavena v letech 2008-2009 soukromým majitelem panem Hubařem. Rozhledna je 18 m vysoká a na dřevěný ochoz vede 70 schodů. Nabízí se široký výhled na Krkonoše, Český ráj i Jizerské hory.
© Lubomír Čížek 07/2008, www.hrady.cz
Štěpánka, Hvězda, Příchovice (17.2 km)
věž
Rozhledna nesoucí jméno arcivévody Štěpána byla na vrcholu Hvězdy postavena ve dvou etapách: spodní část spolu se stavbou císařské Podkrkonošské silnice koncem 40. let 19. stol., horní část roku 1892.
Roztoky u Semil
© Milena Můčková 08/2005, www.hrady.cz
Roztoky u Semil (18.3 km)
mlýn
Mlýn, který si pronajal od vrchnosti r. 1685 Mikuláš Fiedler. Řemeslo se dědilo v rodině nepřetržitě po dobu tři sta let, až do obd. 1941-45, kdy mlýn nuceně stál. Poté přišlo znárodňování. Po r. 1989 byl vrácen v restituci synovi posledního mlynáře ing. B. Novotnému, který mlýn postupně opravuje.
Hlavní budova s věží
© Pavel Vítek 08/2005, www.hrady.cz
Arnultovice (19.8 km)
zámek
Zámek postavil v 30. letech 19. st. Josef Karel Theer ze Silbersteinu. V roce 1858 byl přestavěn v novogotickém slohu. V současné době slouží jako hotel.
Pohled z bývalé zahrady
© Aleš Marek 10/2006, www.hrady.cz
Jesenný (20.7 km)
zámek
Vincent Lamotte v r. 1664 přestavěl renesanční tvrz na jednopatrový barokní zámek. K úpravě došlo v r. 1715, kdy byla přistavěna kaple. Po r. 1810 byl zámek byl pouze udržován, sloužil jen jako hospodářské a administrativní centrum panství.
© Aleš Marek 10/2006, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Dolomitové jeskyně byly objeveny při těžbě vápence r. 1947. V l. 1954 - 1957 byly prozkoumány, r. 2.5.1969 otevřeny pro veřejnost. R. 1999 prohlášeny národní přírodní památkou. Nejdelší dolomitové jeskyně v ČR s největším podzemním jezerem tvoří systém chodeb a síní s bohatou krápníkovou výzdobou.
pohled na jádro od východu
© Koalix 29.5.2004, www.hrady.cz
Horní Vlčice, Vlčice, Hrad u Horních Vlčic (21.8 km)
zaniklý hrad
Pouze terénní náznaky po hradu z 2. pol. 13. st., který byl objeven r. 1974. Skládá se ze 2 slepencových skal a malé plošinky. Měl zřejmě strážný charakter a byl součást fortifikačního systému švabenické kolonizace v oblasti.
Vchod do hrádku
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Břecštejn, Bruštejn, Silberštejn (22.6 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu z poloviny 15. století založeného Mikulášem Zilvárem. Od 2. poloviny 16. století neobydlen. Celé 17. století označován jako pustý.
Košťálov - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Košťálov (23.6 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu. R. 1374 majetkem Zdeňka z Valdštejna, poté r. 1407 Petra ze Sloupna. Jako poslední zde sídlil Zdeněk ze Sloupna, r. 1454. Koncem 15. stol. panství připojeno k Semilům, poté k Návarovu, a v r. 1511 k Hrubé skále. R. 1514 hrad pustý.
Vlčický kostel
2003 © JardaB, www.hrady.cz
sakrální památky
V obci se nachází kostel sv. Vojtěcha s gotickou bránou a ohradní zdí kolem hřbitova. Na tomto hřbitově lze nalézt hroby tří rakouských vojáků, kteří podlehli zraněním z prusko rakouské bitvy u Trutnova v roce 1866. Na faře zde v roce 1628 ...