Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

Guest house Harmonie Rohanov - Sights around

Heydlův dům a kostel sv. Jakuba
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
ostatní
MPK od r.1981. Řada historických budov. Nejstarší gotická kostel sv.Jakuba. Mnoho renesančních budov, zdobené sgrafity. Dva pásy městského opevnění.
Jediný svědek hradu
©1999 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Vitějovice, Osule, Vítějice (7.6 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Zakladatelem byl pravděpodobně Přemysl Otakar II., stavba nedokončena. V majetku koruny do r. 1283, poté se stává majitelem Jan z Michalovic, počátkem 14. stol. páni z Újezda, po r. 1317 Bavor II. ze Strakonic, r. 1344 Rožmberkové. Pobořen (prevence proti zneužití).
1. Severní čelo jádra
2002 ©Random, www.hrady.cz
Hus, Křišťanovice (8.5 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky gotického hradu. Postaven r. 1341 na ochranu okolních vsí proti nebezpečí z Bavor. V 15. st. se zde usídlil loupežník Habart Maršík z Hrádku a přepadal odtud kupce na tzv. Zlaté stezce. V r. 1441 byl hrad obležen, poté zapálen a rozbořen.
Drslavice (okres Prachatice) - goticko-renesanční tvrz přestavěná na sýpku a restauraci
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Drslavice (10 km)
tvrz
Nejstarší písemná zpráva o vsi pochází z r. 1348, kdy byl jejím majitelem Štěpán z Drslavic. Na konci 15. století koupili Drslavice Boubínští z Újezda. Za Viléma z Rožmberka došlo k přestavbě tvrze v renesanční zámek.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
6
Zřícenina pavlánského kláštera v Kuklově (Kugelweitu či Kuklvejtu), založeného 5. 4. 1495 a zaniklého po polovině 16. století. Objekty kláštera dnes prorůstá zástavba vsi.
© petr havlík 10/2005, www.hrady.cz
Kuglvajt, Kuklov (11.4 km)
zřícenina hradu
Hrad Kuglvajt postavil Jetřich z Portic kolem r. 1357. Po Jetřichově smrti (1367) se stal královským majetkem. V r. 1395 vojsko Jindřicha z Rožmberka hrad dobylo a rozbořilo. Z hradu se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.
, www.hrady.cz
Kratochvíle (12.4 km)
zámek
Rožmberský renesanční letohrádek vybudovaný ve stylu italské renesanční vily. V roce 1601 koupil vilu císař Rudolf II., krátce na to ji však získali Eggenbergové a roku 1719 Schwarzenbergové. Cenné interiéry s malířskou a štukovou výzdobou.
Dům alpského typu
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
ostatní
Dřevěné domy alpského stylu, roubené nebo poloroubené, s podkrovní světnicí, v průčelí nejméně 3 okenní osy, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a sedlovou střechou. V jednom je Volarské muzeum. Zachováno čtrnáct domů.
patrný pahorek na  nízké ostrožně mezi zástavbou
© zdeněk komínek, 05/2006, www.hrady.cz
Bavorov (15.7 km)
zaniklý hrad
Hrad asi stával na nevysokém ostrohu na jižním konci města. První písemný doklad o hradu je z r. 1334. Hrad vystavěl nejspíš Bavor III. ze Strakonic. Hrad byl patrně již ve druhé pol.14. st.opuštěn a zanikl, takže po něm nejsou žádné stopy.
Pohled skrz někdejší příkop
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Poděhusy (16.3 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. R. 1262 zmiň. jako věno Hedviky ze Šaumberka, vdovy po Vokovi z Rožmberka. Zdědil syn Jindřich. R. 1380 držel hrad jako zástavu Vilém z Újezda, r. 1387 opět v maj. Rožmberků. Zánik hradu spojován s tažením husitů r. 1421. R. 1481 pustý.
2003 ©Vojtěch Kaplan, www.hrady.cz
ostatní
Holašovice jsou dokladem jihočeského selského baroka 2. pol. 19. st. Poprvé byly zmíněny r. 1263, Václavem II. byly darovány klášteru ve Vyšším Brodě. Po morové epidemii byly osídleny německými obyvateli. Náves je zapsána do seznamu UNESCO.
Budova sýpky bývalého dvora s druhotně použitým portálem původní tvrze (vpravo)
© Filip Matoušek 05/2006, www.hrady.cz
Želibořice (17.1 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz zemanů ze Želibořic blíže neznámé podoby, stojící původně někde v areálu dvora. Po r. 1680 úplně zbořena, dodnes se v jižním průčelí staré sýpky dochoval jen druhotně použitý pozdně gotický sedlový portál s reliéfy mužské a ženské hlavy.
Pohled z věže
© 1992 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Helfenburk, Helfenburg (17.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného v roce 1355 Petrem z Rožmberka na základě povolení Karla IV. V pozdní gotice přestaven na pevnost. V roce 1977 je strážní věž upravena na rozhlednu.
celkový pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 10/9/2004, www.hrady.cz
Libějovice, starý zámek (18.1 km)
zámek
Renesanční zámek byl gotickou tvrzí, která byla postavena r. 1352. Vilém z Rožmberka dal tvrz r.1559 přestavět na čtyřkdřídlý renesanční zámek. R. 1805 byly provedeny zajišťovací práce, které zabránily sesedání zdí.
© Petr Turyna 07/2006, www.hrady.cz
torzo hradu
Nepatrné pozůstatky strážního hrádku na skalnatém vrcholu ve formě obytné věže chráněné na sucho skládanou hradbou při severní straně. Jako ochrana Zlaté stezky založen snad již koncem 13. století, roku 1581 se uvádí již jen les.
Chlum - bývalá tvrz od západu
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Chlum (19.7 km)
tvrz
Tvrz byla postavena snad již ve 13. stol., kdy se zmiňují pánové z Chlumu. Rod z Chlumu se r. 1318 rozvětvil: Jindřich dál seděl na Chlumu a Smil na Křemži. Dalšími majiteli byli Dubenští, Častolárové či Eggenberkové. Tvrz mnohokrát stavebně upravována až k podobě hospodářského dvora (17. stol.).
© Jiří Čížek 05/2016, www.hrady.cz
Hausberk, Hausberg, Hradiště, Hrad, Waltershaus, Walterstift, Purgstal (20.3 km)
torzo hradu
Terénní zbytky strážního hradu. Prameny o hradu mlčí, podle archeologických nálezů byl založen snad panovníkem ve 13. století. Hrádek na vrcholu skalnatého hřebene kontroloval horní tok Vltavy a přilehlou zemskou hranici. Dnes zarostlý, bez zbytku zdiva.
vstupní zámecké křídlo z nádvoří
© Pavel Zany Komárek 30/9/2001, www.hrady.cz
Vimperk, Winterberg (20.9 km)
zámek
Zámek přestavěný z královského hradu. Postaven před r. 1264, často střídal majitele, přestavěn za Kaplířů po r. 1479, renesanční přestavba v l. 1530-60. Dnešní podoba výsledkem schwarzenberských přestaveb 18. a 19. st. V části zámku sídlí muzeum.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Český Krumlov (26.8 km)
zámek
Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
Kaple Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu
2002 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní poutní komplex na Křížové hoře vysoko nad pravým břehem Vltavy v Českém Krumlově. Postaven 1709-26, kaple křížové cesty v polovině 18. stol. Poutě zrušeny za Josefa II., velká obnova počátkem 30. a znovu 90. let 20. stol.