Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

c a m p - r c

Chyba: Obrázek 'media/Image/zarizeni/4469/Landal Marina Lipno.jpg' musí být ve formátu JPG, GIF nebo PNG.Marina Lipno Resort

Camping Marina Lipno Resort - Sights around

Čertova stěna
© Dita Kacerovská 08/2006, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Mrazovým zvětráváním a samovolným rozpadem žuly vytvořené kamenné pole a suťoviska, pokrývající prudkou stráň k Vltavě. Zajímavá přírodní lokalita.
© Seyček 2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Na skalnatém ostrohu nad Ostrovem můžete objevit poutní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla postavena v roce 1856. Hlavní pouť po 13. červenci.
Klášterní kostel
© Marian Repáš 02/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Gotický klášter založen Rožmberky v roce 1259. Poté osídlen cisterciáckými mnichy, kteří byli před 60-ti lety z kláštera vyhnáni. O deset let později se mohli opět vrátit. Dodnes se klášter dochoval ve velmi dobrém stavu.
Vítkov Kámen
© Petr Vaculčík 05/2003, www.hrady.cz
Vítkův kámen, Vítkův hrádek (8.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, založeného poč. 14. stol. Vítkovci, patrně pány z Rožmberka. R. 1427 Oldřich z Rožmberka prodal hrad Reinprechtovi z Walsee. R. 1464 v majetku Jana z Rožmberka. V klidnějších dobách ztratil na významu a zchátral. Od r. 1998 v péči OS Vítkův hrádek - opraven a od r. 2005 přístupný.
pohled na hrad
Copyright ©2001 Václav Růžek, www.hrady.cz
Rožmberk (10.5 km)
hrad
Jeden z nejstarších hradů Vítkovců, postaven jako dvojhradí. Dolní hrad je z pol. 13. stol., přestavěný renesančně a v 19. stol. upravený ve stylu anglické novogotiky. Z Horního hradu zachována pouze kamenná hláska Jakobínka ze 14. stol.
Pohled od přístupové cesty
© Jiří Čížek 07/2005, www.hrady.cz
Pasovary (11.5 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.
Valy
© Petr Vaculčík 07/2006, www.hrady.cz
Trojaň (11.5 km)
zaniklá tvrz
Tvrz, ze které zbyly pouze náznaky a obranný příkop. Místo je trochu stranou turistických cest a nedaleko zbořeného kostela Nejsvětější Trojice.
Celkový pohled z jihozápadu
© Michal Kutzendorfer, 04/2009, www.hrady.cz
Slavkov (13.7 km)
tvrz
Pozůstatek bývalé gotické tvrze z konce 13. století v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Prvně písemně uváděna až v r. 1607.
© de ardoise 08/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel z let 1471-85 byl přiložen k původnímu kostelíku z konce 13. století, který se stal kaplí Smrti Panny Marie. Roku 1665 byly oba objekty stavebně propojeny. Proslulé mariánské poutní místo.
Východní křídlo zámku
© Jiří Cukr, 04/2007, www.hrady.cz
Omlenička (18.9 km)
zámek
Gotická tvrz z 2. pol. 14. stol. písemně doložena r. 1465, na přelomu 16. a 17. stol. renesančně přestavěna a roku 1722 při výstavbě kostela P. Marie Bolestné (dnes sv. J. Nepomuckého) barokně upravena. Po požáru r. 1829 stavebně upravena.
Kostel svaté Markéty
© Petr Vaculčík 03/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Dominanta Horní Plané. Kostel stojí na horním konci obdélníkového náměstí. Původně románsko-gotická stavba z druhé poloviny 13. století. Na konci 17. století a pak ještě na začátku a v polovině 18. století byl kostel rozšiřován a barokně upravován.
Kaple Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu
2002 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní poutní komplex na Křížové hoře vysoko nad pravým břehem Vltavy v Českém Krumlově. Postaven 1709-26, kaple křížové cesty v polovině 18. stol. Poutě zrušeny za Josefa II., velká obnova počátkem 30. a znovu 90. let 20. stol.
Kostel Panny Marie Sněžné
© Petr Vaculčík 07/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
1,5 km jihovýchodně od Rychnova nad Malší a 4 km západně od hraničního přechodu s Rakouskem se nachází zajímavý kostela a silné energeticoé místo Sv. kámen
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Louzek, Suchdol (19.8 km)
zřícenina hradu
Hrad z přelomu 13. a 14. stol. Prvními majiteli Jan a Hroch mladší z Maršovice, poté ho vlastnil Jan z Malovic. Hrad náležel k novohradskému panství. R. 1541 zpustl, dávno předtím opuštěn.
Český Krumlov - kostel sv.Víta
© Pavel Jarý,  04.08.2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Farní kostel hlavního rožmberského sídelního města vznikal postupnou výstavbou ve 14. a 15. století se zřejmou snahou vyrovnat se svou výstavností pražské katedrále. Tuto snahu vyjadřuje i jeho zasvěcení a zřízení kaple sv. Václava.
© V. Kotík 05/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Bývalý kostel sv. Jošta stojí pod krumlovským hradem na místě původní kaple založené před rokem 1334. V průběhu staletí doznal řady stavebních změn a úprav (mj. v roce 1756 nastaveno 5. patro věže) a v roce 1787 za josefinských reforem byl zrušen a uzavřen. Dnes je část objektu využívána komerčně.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Český Krumlov (20.1 km)
zámek
Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
Renesanční brána
© Petr Vaculčík 07/2006, www.hrady.cz
Dobrkovický mlýn, Dobrkovice (20.2 km)
mlýn
Zachovalý Dobrkovický (též Hamerský mlýn) je reprezentant renesančních mlýnů nedaleko Českého Krumlova postavený na říčce Polečnici.
© Alena Šachová, 10/2007, www.hrady.cz
ostatní
Z původně složitého systému městského opevnění Českého Krumlova, členěného na vlastní město a Latrán, se zachovalo jen několik viditelných objektů: krátký úsek parkánové hradby v Kájovské ulici, Budějovická brána a bašta u pivovaru Eggenberg.
© Jiří Čížek 05/2016, www.hrady.cz
Hausberk, Hausberg, Hradiště, Hrad, Waltershaus, Walterstift, Purgstal (24.2 km)
torzo hradu
Terénní zbytky strážního hradu. Prameny o hradu mlčí, podle archeologických nálezů byl založen snad panovníkem ve 13. století. Hrádek na vrcholu skalnatého hřebene kontroloval horní tok Vltavy a přilehlou zemskou hranici. Dnes zarostlý, bez zbytku zdiva.