Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

c a m p

Chyba: Obrázek 'media/Image/zarizeni/270/Camp_Jindris.jpg' musí být ve formátu JPG, GIF nebo PNG.Autocamp Jindřiš

Autocamp Jindřiš - Sights around

Vítkův Hrádek - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
torzo hradu
Jeden z nejstarších hradů hradeckých Vítkovců z 1. pol. 13. st.. Poprvé zmíněn r. 1267 při věnování řádu něm. rytířů, nejp. v 1. pol. 15. století zpustnul. Valem a příkopem chráněné trojúhelné jádro se zbytky hradby a paláce obs. tzv. klasové zdivo.
Pohled na hrad pres rybnik maly Vajgar
2003 ©Tomas Forche, www.hrady.cz
zámek
Rozlehlý zámecký areál, stojící na místě gotického hradu ze 13. století. Renesanční podobu získal v polovině 16. století. V zahradě stojí pozoruhodný kruhový pavilon - Rondel. Po dvou požárech chátral. Památka zachráněna rekonstrukcí v letech 1906-1926.
Tůmův vrch
© Jaroslav Šefčík, 03/2009, www.hrady.cz
Tůmův vrch, Česká Olešná (9.9 km)
torzo zámku
Dnes již zřícenina pravděpodobně loveckého zámečku, který byl postaven v 16. stol. Po zapálení bleskem roku 1860 již nebyl obnoven a chátrá.
Čelní pohled na zámek
© Roman Řezáč 03/2005, www.hrady.cz
zámek
Zámek byl přestavěn ze staršího hradu v r. 1700 pány ze Šternberka. Přestavba byla dokončena roku 1735. Po válce byl zámek znárodněn, a od r. 1963 do r. 1995 zde byl Ústav sociální péče. Dnes je zámek opraven a v soukromých rukou.
Zámek ze zahrady
© Jiří Cukr 1999, www.hrady.cz
Žirovnice (14.2 km)
zámek
Prvním známým majitelem byl v r. 1345 Oldřich z Hradce. V l. 1485-1494 hrad V. Vencelík z Vrchovišť přestavěl přibližně do dnešní podoby. V r. 1645 byl obsazen Švédy a poškozen. V r. 1964 vyhořel, obnova začala v r. 1974, skončila v r.1992.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Terezín (14.3 km)
zámek
Patrový zámeček zvaný Terezín byl postaven poč. 19. stol. F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trauttmansdorffovou. Donedávna zde byly pouze zbytky zdí s fragmenty původní výzdoby. Zámeček novým majitelem zrekonstruován.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Nová Bystřice (14.5 km)
zámek
Renesanční zámek, který byl poprvé připomínán jako hrad v r. 1341, ovšem pochází již ze 13. st. Po požáru r. 1607 byl renesančně upraven a v 2. pol. 17. st. proběhly i barokní úpravy. Dnes je soukromým majetkem.
Příkop kolem bývalého hradu v Kardašově Řečici.
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Dnes pouze zbytky valu a příkopu bývalého strážního hradu, který vznikl v 1. pol. 14. st. Zanikl díky husitským vojskům, kdy byl pobořen.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel postavený v l. 1668-1682 podle D. Orsiho. Postavili jej mniši vyslaní Sv. Františkem z Pauly. Z let 1674-5 pochází barokní štukatury. Historickou památkou je dřevořezba Strom života z jednoho kusu dřeva z r. 1720.
čestný dvůr
© Petr Kovařík 10/2005, www.hrady.cz
Jemčina (15.8 km)
zámek
Lovecký zámek dal přistavět v pol. 18. stol. k hřebčinci z r. 1673 hrabě Prokop Vojtěch Černín (arch. A. Lurago). Po r. 1790 zámek rozšířen, okolí upraveno pro pořádání honů. R. 1923 zámek vyvlastněn státem, v l. 1950-91 sloužil jako vojenská základna. Po rekonstrukci otevřen r. 2004 veřejnosti.
20.7.2006
© Martin Hájek, 02/2008, www.hrady.cz
Červená Lhota (16.7 km)
zámek
Renesanční zámeček stojící na místě původní tvrze, později novogoticky upraven. Dnešní vzhled dala zámku novorenesanční přestavba v letech 1903 - 1912.
Kostel Všech svatých.
© Štěpán Kučera 05/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel původem ze 13. století, přestavěn v 15. a 16. stol., opravován po požárech v 16, 18. a 19. stol. Obdélná stavba s hranolovou věží od západu, dvojicí kaplí a sakristií od severu.
Landštejn od hradu v Pomezí (Marklu)
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Landštejn (18.2 km)
hrad
Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. R. 1771 zničen požárem a opuštěn. V posledních letech rekonstruován.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Český Rudolec (20.7 km)
zámek
Zámek v novogotickém stylu. Původní renesanční, barokně upravený zámek byl zničen požárem. Nynější dvouposchoďový zámek, stojící na jeho místě, nechal v 60. letech 19. století postavit Angel, rytíř Picchioni podle vlastního návrhu.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Pozdně gotický kostel nahradil na přelomu 15. a 16. století starší svatyni. Upravován renesančně, barokně (z té doby většina vnitřního zařízení) a v 19. století. Součástí areálu je zděná hranolová zvonice.
Zámek ve Lžíně
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Lžín (21.2 km)
zámek
Zámek byl postaven v pol. 18.stol. a byl využíván vyšebrodským klášterem jako letní sídlo. R. 1861 získal zámek František Emanuel Komers, který ho dal přestavět v novorenesančním stylu. Dnes je opuštěný.
, www.hrady.cz
most
Kamenný pětiobloukový most přes rybník Vítek (dříve součást Rožmberka) na staré silnici Třeboň - Jindřichův Hradec. Postaven 1781 snad Ing. Rosenauerem. Dopravě sloužil do roku 1988, roku 2002 ho poškodila povodeň.
Zaniklá vesnice Pfaffenschlag
© Jiří Cukr 10/2003, www.hrady.cz
Pfaffenschlag (22.6 km)
99
Pozůstatky vsi vzniklé za vlády Přemysla Otakara II. západně od Slavonic. Na tomtéž místě zřejmě o století dříve zanikla slovanská osada. Pfaffenschlag vypálili husité, nikdy nebyl obnoven. Objeven 1958 a v následujících letech vykopán.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Janštejn (24.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl.
Interiér zříceniny zámku
© Roman Řezáč 07/2005, www.hrady.cz
Maříž (25.6 km)
zřícenina zámku
R. 1372 vznikla ve vsi tvrz, která r. 1717 podlehla přestavbě na barokní zámek. V pol. 19. st. byl novogoticky upraven. Po r. 1945 byl využíván MNV pro kulturní účely. R. 1951 byla stavba jako zřícenina zbořena. Dnes zůstaly pouze zbytky zříceniny.