Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

b & b

Chyba: Obrázek 'media/Image/zarizeni/1068/U Studánky v létě.jpg' musí být ve formátu JPG, GIF nebo PNG.Penzion U Studánky

Guest house by Studánky - Sights around

Pohled z hráze na plochu přehrady
© Jan P. Štěpánek 05/2006, www.hrady.cz
Morávka, vodní dílo Morávka, přehrada Morávka, údolní nádrž Morávka (9.1 km)
vodní plocha
Údolní vodní nádrž na řece Morávce v Beskydech. Vystavěna v l. 1961-67. Slouží jako zásobárna pitné vody (přísné hygienické pásmo) a regulátor povodňových průtoků. V r. 1996 poškozena povodní a v l. 1997-2000 generální oprava pláště hráze.
Pohled na bývalý zámek od jihozápadu
© Jan P. Štěpánek 06/2007, www.hrady.cz
Raškovice (15.2 km)
zámek
Budova bývalého zámečku postaveného za rodu Pražmů z Bílkova v 18. století. V roce 1932 přestavěn pro potřeby školství. Dnes nepřístupný.
© Roman Řezáč 07/2002, www.hrady.cz
sakrální památky
Dřevěný kostel založen hrabětem Jiřím z Oppersdorfu r.1640 na hřebenu tzv. Malé Prašivé. Původní zasvěcení sv. Ignáci z Loyoly v r.1673 změněno na sv. Antonína Paduánského. Spadá pod farnost v Dobré.
lovecký zámeček od západu
© Jan P. Štěpánek 01/2005, www.hrady.cz
Bílá, arcibiskupský lovecký zámeček (17 km)
zámek
Dřevěný lovecký zámeček byl postaven r. 1906 jako odpočinkové sídlo a lovecká chata olomouckého arcibiskupa. Později byl (blíže neznámo kdy) rozšířen, u zámečku je konírna. R. 2008 byla vedle zámečku postavena kaple sv. Huberta. Zámeček slouží jako ubytovací zařízení.
celkový pohled na kostel od zadního vstupu
© Jan P. Štěpánek 10/2012, www.hrady.cz
kostel sv. Ignáce z Loyoly, Borová (18.1 km)
sakrální památky
Farní kostel sv. Ignáce z Loyoly na Borové byl postaven r. 1673 nákladem hr. F.E. z Oppersdorfu. Při kostele zřízeno centrum jezuitů, kteří měli za úkol rekatolizovat okolí. Farnost na Borové byla zřízena až v r. 1785. Od r. 2000 kulturní památka.
zahradní průčelí zámku
© Jan P. Štěpánek 10/2013, www.hrady.cz
Hnojník (18.4 km)
zámek
Zámek Beesů z Chrostiny vystavěný snad na místě tvrze z 15. stol. v l. 1736-1753 v barok. slohu. Ve 30. či 40. letech 19. stol. přestavěn empírově dle projektu J. Kornhäusela. Poslední přestavba v r. 1899. Od poloviny 20. století chátrá.
ruina v zimě
© Daniela Fantová, 02/2011, www.hrady.cz
Ropice (19.4 km)
zřícenina zámku
Středověká tvrz Sobků z Kornic zde byla vystavěna již v 15. stol. Barokní přestavbu provedli na počátku 18. stol. páni ze Saint Genois. Klasicistní dostavbu provedena kolem r. 1770 - 73. R. 2009 se vlivem neúdržby část zámku zřítila. Od r. 2011 nový majitel provádí opravy.
pohled přes plochu předhradí se znatelným valem, zpoza kterého vystupuje pahorek jádra
© Jan P. Štěpánek 2005, www.hrady.cz
Nová Ves, Zimník (19.9 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Postaven na přel. 13. a 14. stol. Vznikl jako jedna z mnoha pohraničních pevnůstek na ochranu brodů řeky Ostravice mezi moravským územím olomouckého arcibiskupa a slezským Těšínským knížectvím. Byl zřejmě již na poč. 15. stol. opuštěn.
© Jan P. Štěpánek 03/2005, www.hrady.cz
Janovice, Hradisko, Hůrsko (20 km)
zaniklý hrad
Hrádek plnil zřejmě funkci sídelní pro některého z nižších feudálů na Frýdecku. Dnes jsou na místě pouze pozůstatky středověkého opevnění, značně poškozené pozdější těžbou kamene. Z hradiska je dnes přírodní amfiteátr.
jihozápadní vstupní průčelí loveckého zámečku
© Jan P. Štěpánek 10/2008, www.hrady.cz
Hubertova chata, Hubertka, Horní Čeladná (20.1 km)
zámek
Dřevěná lovecká chata - zámeček - vystavěná r. 1910 na úpatí jz. vrcholového hřebene hory Smrk (1276 m) v Beskydách pro olomouckého arcibiskupa Františka Saleského Bauera. Patrová roubená stavba krytá šindelem s osovým vstupním rizalitem.
© Jan P. Štěpánek 2004, www.hrady.cz
zámek
Pozdně empírový zámeček byl postaven ve 30. letech 19. století hrabětem Emanuelem Harasovským a jeho synem Karlem. Dnes je zámek, majitelem panem Antonínem Hegerem, pronajat firmě TOZOS jako správní budova.
Rozhledna na vrcholu
© Libor Buganský 07/2004, www.hrady.cz
věž
Železnou věž na Velké Čantoryji postavily Třinecké železárny r. 2002. Váží 37 tun, má 5 podlaží, 170 schodů a vysoká je 29 m. Je to naše nejvýchodnější rozhledna.
© Jan P. Štěpánek 04/2005, www.hrady.cz
Lubno, Zámčiska (20.6 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrádek, vystavěn možná za účelem ochrany brodu přes Ostravici, či šlo o zeměpanské hraniční opevnění. Existence panského sídla určena do obd. 13. - 15. stol., s bližším vymezením v letech 1281 - 1450. Arch. nálezy středověké keramiky atp.
kostel a fara
© Jan P. Štěpánek, 02/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Trojlodní barokní kostel sv. Bartoloměje mezi Hlavní ulicí a náměstím. Postaven mezi léty 1665 až 1690, kdy byla ke kostelu přistavěna průčelní věž.
© Jan P. Štěpánek 2004, www.hrady.cz
zámek
Empírový zámek byl přestavěn ze starší tvrze počátkem 19. stol. rodem Mattencloitů. Od roku 1933 se uvádí jako honosná vila, která byla majetkem lékaře Vítězslava Chlumského. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.
Klášterní kaple v zimě.
© Jan P. Štěpánek 03/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter ve Frýdlantě založil v roce 1871 olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu jako ústav pro výchovu dívek lesníků arcibiskupských úředníků. Budově vévodí v čele neorománská řeholní kaple, kopie baziliky sv. Pavla v Římě.
© Jan P. Štěpánek 03/2005, www.hrady.cz
torzo zámku
Zámek vystavěn rodem Sain Genois ve 2. pol. 17. stol. na místě tvrze Tluků z Tošanovic z konce 15. století. Empírově upraven do finální podoby Grohmanny koncem 18. stol. Zanikl v důsledku nezájmu a zchátralosti v r. 1955.
Zájezdní hostinec v čele bývalého dvora při bývalé císařské silnici z Frýdku do Těšína
© Jan P. Štěpánek 06/2007, www.hrady.cz
ostatní
Areál dvora skládající se z barokního zájezdního hostince s mansardovou střechou a z mohutné kamenné věžovité sýpky, přeměněné na stylovou restauraci. Dvůr nahradil na přelomu 16. a 17. stol. zaniklou dobrozemickou tvrz.
© Jan P. Štěpánek 03/2005, www.hrady.cz
zaniklý zámek
Dnes již neexistující venkovský empírový zámek postavili r. 1804 Janušovští z Vyšehradu. Přízemní budova měla fasádu se štuky, nad vchodem byl erb stavebníka. Při stavbě Žermanické přehrady r. 1958 byl zbourán a zatopen.
Celkový pohled na kapli a tři mladé lípy
© Jan P. Štěpánek 09/2006, www.hrady.cz
kaple sv. Jana Křtitele, Panské Nové Dvory (24.4 km)
sakrální památky
Drobná kaple sv. Jana Křitele stojí v místech, kde byli na lípách popraveni dva pytláci, za svou krádež ryb z panských rybníků.