Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

h o t e l

Chyba: Obrázek 'media/Image/zarizeni/23060/P1180577.jpg' musí být ve formátu JPG, GIF nebo PNG.Penzion DAJA

Hotel guest house DAJA - Sights around

Kostel svaté Markéty
© Petr Vaculčík 03/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Dominanta Horní Plané. Kostel stojí na horním konci obdélníkového náměstí. Původně románsko-gotická stavba z druhé poloviny 13. století. Na konci 17. století a pak ještě na začátku a v polovině 18. století byl kostel rozšiřován a barokně upravován.
© Jiří Čížek 05/2016, www.hrady.cz
Hausberk, Hausberg, Hradiště, Hrad, Waltershaus, Walterstift, Purgstal (3.7 km)
torzo hradu
Terénní zbytky strážního hradu. Prameny o hradu mlčí, podle archeologických nálezů byl založen snad panovníkem ve 13. století. Hrádek na vrcholu skalnatého hřebene kontroloval horní tok Vltavy a přilehlou zemskou hranici. Dnes zarostlý, bez zbytku zdiva.
Valy
© Petr Vaculčík 07/2006, www.hrady.cz
Trojaň (14 km)
zaniklá tvrz
Tvrz, ze které zbyly pouze náznaky a obranný příkop. Místo je trochu stranou turistických cest a nedaleko zbořeného kostela Nejsvětější Trojice.
Pohled od přístupové cesty
© Jiří Čížek 07/2005, www.hrady.cz
Pasovary (15.6 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.
Vítkov Kámen
© Petr Vaculčík 05/2003, www.hrady.cz
Vítkův kámen, Vítkův hrádek (15.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, založeného poč. 14. stol. Vítkovci, patrně pány z Rožmberka. R. 1427 Oldřich z Rožmberka prodal hrad Reinprechtovi z Walsee. R. 1464 v majetku Jana z Rožmberka. V klidnějších dobách ztratil na významu a zchátral. Od r. 1998 v péči OS Vítkův hrádek - opraven a od r. 2005 přístupný.
Celkový pohled z jihozápadu
© Michal Kutzendorfer, 04/2009, www.hrady.cz
Slavkov (16.3 km)
tvrz
Pozůstatek bývalé gotické tvrze z konce 13. století v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Prvně písemně uváděna až v r. 1607.
Pohled z náměstí
© Dita Kacerovská 08/2006, www.hrady.cz
ostatní
Muzeum je umístěno v hist. objektu na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Projekt muzea byl realizován v letech 1999-2000 z iniciativy Obecního úřadu Chvalšiny, za podpory programu PHARE.
Kostel sv. Magdaleny
© Petr Vaculčík 01/2005, www.hrady.cz
kostel sv. Maří Magdaleny, Magdaléna (16.7 km)
sakrální památky
Kostela Sv. Magdaleny, je postaven v místě původní sklárny a v sousedství zaniklé vesnice. V 16. století kaple a v letech 1752-54 byla přestavěna na kostel. Ze stavby zbyly jen trosky zničeného kostela, který byl v letech 1994 - 95 renovován.
Dům alpského typu
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
ostatní
Dřevěné domy alpského stylu, roubené nebo poloroubené, s podkrovní světnicí, v průčelí nejméně 3 okenní osy, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a sedlovou střechou. V jednom je Volarské muzeum. Zachováno čtrnáct domů.
Kostel sv. Kateřiny
© Pavel Vítek 08/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel postaven na základech starší raně gotické stavby. Z původní stavby zachována spodní část věže. Současná podoba po požáru v roce 1863. Jednolodní chrám má trojboce uzavřený presbytář. V r.1756 na jižní straně přistavěna Tusetská kaple.
© Petr Turyna 07/2006, www.hrady.cz
torzo hradu
Nepatrné pozůstatky strážního hrádku na skalnatém vrcholu ve formě obytné věže chráněné na sucho skládanou hradbou při severní straně. Jako ochrana Zlaté stezky založen snad již koncem 13. století, roku 1581 se uvádí již jen les.
© de ardoise 08/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel z let 1471-85 byl přiložen k původnímu kostelíku z konce 13. století, který se stal kaplí Smrti Panny Marie. Roku 1665 byly oba objekty stavebně propojeny. Proslulé mariánské poutní místo.
Renesanční brána
© Petr Vaculčík 07/2006, www.hrady.cz
Dobrkovický mlýn, Dobrkovice (19.7 km)
mlýn
Zachovalý Dobrkovický (též Hamerský mlýn) je reprezentant renesančních mlýnů nedaleko Českého Krumlova postavený na říčce Polečnici.
© Petr Turyna 07/2006, www.hrady.cz
16
Výrazné (až 3m hluboké) pozůstatky příkopů opevnění čtvercové pěchotní reduty o hraně cca 50m s dvojicí baterií z počátku třicetileté války na bývalé Zlaté stezce u Soumarského mostu.
© petr havlík 10/2005, www.hrady.cz
Kuglvajt, Kuklov (21 km)
zřícenina hradu
Hrad Kuglvajt postavil Jetřich z Portic kolem r. 1357. Po Jetřichově smrti (1367) se stal královským majetkem. V r. 1395 vojsko Jindřicha z Rožmberka hrad dobylo a rozbořilo. Z hradu se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
6
Zřícenina pavlánského kláštera v Kuklově (Kugelweitu), založeného 5. 4. 1495 a zaniklého po polovině 16. století. Objekty kláštera dnes prorůstá zástavba vsi.
Rohledna na Kleti
© Michaela Homolkova, 04/2007, www.hrady.cz
Kleť, Křenov (21.6 km)
věž
Kamenná věž postavená z iniciativy knížete Josefa Schwarzenberga roku 1825 jako triangulační a rozhledový bod. Novogotická stavba bývá označována za nejstarší rozhlednu v Čechách.
© Seyček 2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Na skalnatém ostrohu nad Ostrovem můžete objevit poutní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla postavena v roce 1856. Hlavní pouť po 13. červenci.
Čertova stěna
© Dita Kacerovská 08/2006, www.hrady.cz
Čertova stěna (24.3 km)
přírodní scenerie
Mrazovým zvětráváním a samovolným rozpadem žuly vytvořené kamenné pole a suťoviska, pokrývající prudkou stráň k Vltavě. Zajímavá přírodní lokalita.
Chlum - bývalá tvrz od západu
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Chlum (24.5 km)
tvrz
Tvrz byla postavena snad již ve 13. stol., kdy se zmiňují pánové z Chlumu. Rod z Chlumu se r. 1318 rozvětvil: Jindřich dál seděl na Chlumu a Smil na Křemži. Dalšími majiteli byli Dubenští, Častolárové či Eggenberkové. Tvrz mnohokrát stavebně upravována až k podobě hospodářského dvora (17. stol.).