Guest houses | Campsites | Hotels | Recreational centers | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | FR | ES | SK | CZ
>
Print page Print page

Guest house Na Faře - Sights around

Rotemberk - valy
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Rotemberk, Neznášov, Rotmberk (3.7 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad., zal. v 2. pol. 13. stol., patrně jako nástupce znič. hradu Vražba. R. 1370 prvním zn. majitelem Ješek z Neznášova. Jeho potomci připom. do r. 1457. R. 1494 hrad držel Bavor z Hustířan. Za jeho potomků opuštěn; r. 1542 pustý.
Zaniklý hrad.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Sídlo Mutiny z Vřešťova v 2. pol. 13. stol. R. 1348 maj. páni z Rýzmburka, v drž. rodu do poděbrad. doby (význ. politik Aleš Vřešťovský z R.). Za poděbrad. válek dobyt. Konec 15. stol. - r. 1638 maj. Kordulové ze Sloupna. Poté zpustl.
© Martin Kabeláč 03/2007, www.hrady.cz
Velehrádek (4.4 km)
torzo tvrze
Zachovalá podzemní část tvrze z 16. století na místě předchozího slovanského hradiště. Tvrz založil před rokem 1542 Majnuš Bukovský z Hustířan. Tvrz zpustla během třicetileté války a na jejích původních sklepích stojí novodobá budova.
Hlavní průčelí zámku
© Pavel Vítek 12/2005, www.hrady.cz
zámek
Barokní zámek vystavěný za Kotulínských z Kotulína a Křížkovic v r. 1725. Kněžna Růžena z Hohenlohe přistavěla pravé křídlo zámku. Zámek koncem 19. stol. vyhořel, byl znovu přestavěn jako dvouposchoďová budova s kulatou věží, bez slohových znaků.
Choustníkovo Hradiště - zdivo
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Valeně klenuté sklepy, zbytky bergfritu a torza obvodové zástavby zbyly po hradu založeného Půtou z Turgovy před r. 1316. Koncem 14. st. byl majitelem Heřman z Choustníka. 1645 byl pobořen Švédy. v 17. st. zde byl klášter, v 18. st. sýpka.
Jaroměř - místo staršího hradu
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Jaroměř (8.1 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky hradu v prostoru kostela. Hradiště založil v l. 1003-04 kníže Jaromír, nebo spíše o 50 let později kníže Břetislav I. V 1. pol. 13. stol. zde byl patrně vybudován kamenný hrad. Poč. 14. stol. postaven kostel. R. 1349 svěřen augustiniánům-kanovníkům, s nimiž je spojován dnešní chrám.
Průčelí zámku
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Neděliště (10.8 km)
zámek
Karel Ferdinand Dobřenský z Dobřenic nechal před r. 1748 buďto přestavět starou tvrz, nebo postavil barokní zámek v jejím těsném sousedství. Je to jednopatrová barokní budova s mansardovou střechou a barokním portálem. Nyní v soukromém vlastnictví.
příkop
© Seyček 2003, www.hrady.cz
Bradlo (15.7 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad z poloviny 13. století vystavěný řádem německých rytířů. Roku 1325 po převzetí Růtem z Turgova hrad zpustl a brzy zanikl.
Jižní trakt zámku
© Pavel Vítek 10/2005, www.hrady.cz
Dolní Přím (16.5 km)
zámek
Barokní zámek vystavěný R. 1677 Jezuity z dolnopřímské tvrze. Vletech 1842 - 1843 proběhla další přestavba zámku. V r. 1879 koupil zámek Jan Harrach a v roce 1945 jim byl zkonfiskován a připadl obci.
© Vladimír Studecký 07/2005, www.hrady.cz
Ratibořice (17.8 km)
zámek
Lorenzo Piccolomini vystavěl letech 1702-1708 zámek v barokním slohu. Počátkem 19. století Kuronští přebudovali zámek ve stylu klasicismu a empíru. Zámecký park vytvořen kolem r.1810.
Pohled od babiččina altánu
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Rýzmburk (18 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, založeného před r. 1319 Albertem z Rýzmburka. V držení jeho rodu byl do 1. pol. 15. stol. Dalšími majiteli hradu byli Oldřich z Černčic, r. 1544 Bernard Žehušický z Nestajova, Vilém z Talmberka. Po r. 1595 hrad neobýván zpustl. R. 1798 vystavěn altán.
Zámecká budova
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Stěžery (18 km)
zámek
Zámek nechal postavit Arnošt Kryštof Harrach v letech 1802-1803. Od r. 1803 zde byly kanceláře a byty. V r. 1959 byla obnovena zachovalá část sgrafitové omítky.
Hrad Pecka
© Jiří Čížek 05/2005, www.hrady.cz
Pecka (18.8 km)
hrad
Gotický hrad postavený kolem r. 1322, přestavěn na renesanční zámek. Rozšířen za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Opuštěn po požáru r. 1830. Postupně opravován, zejména Harantovský palác.
Hlavní průčelí z parku
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Myštěves, Blažkov (18.8 km)
zámek
Původní barokní zámek z první pol. 18. stol., majitel neznámý. V r. 1901 přestavěn rytířem Gastonem Malmannem ze Skřivan do novorenesanční podoby. Od r. 1913 majitel prof. dr. Václav Piťha. Po r. 1945 ve státním vlastnictví.
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
Červená Hora (19.2 km)
zřícenina hradu
Skromné zbytky hradu založeného mezi rokem 1253 a 1278 jako součást trojhradí na řece Úpě. Zpustošen a vypálen husity 8. června 1427. Od té doby ve zříceninách.
Hrádek u Nechanic
2004 © Václav Hájek, www.hrady.cz
zámek
Romantický zámek vystavěný ve stylu anglické novogtiky podle vzoru anglického zámku Grewe Hall. Cenné vnitřní vybavení a mobiliář svezený z rakouských a německých zámků.
Radnice v Hostinném
© Pavel Vítek 04/2007, www.hrady.cz
radnice (19.7 km)
ostatní
Připomínána v pol.15.st. R.1525 přistavěna renesanční věž. V r.1610 přestavěna, ozdobena sgrafity. V průčelí věže postavy vysokých obrů z r.1641. V r.1789 přidány hodiny. Věž v základu čtyřboká a v patře osmiboká. Přestavěna v r.1912 a v roce 2002.
Vnitřek hradu Vízmburk
© 1998 Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Vízmburk (21.1 km)
zřícenina hradu
Hrad z 2. poloviny 13. století, r. 1447 odkoupen a zbořen Slezany. Znovuzrozen v r. 1972 při archeologickém výzkumu, během kterého získal označení České Pompeje. V současnosti je hrad spravován Sdružením pro Vízmburk a je přístupný veřejnosti.
Pohled na tvrziště
© Petr Nožička 11/2012, www.hrady.cz
zaniklá tvrz
Téměř zaniklá tvrz, postavena patrně ve 13. stol. vladykou Bartolomějem Svatoněm. Svatoňovice se prvně zmiňují r. 1357, od kdy zde sídlil Albert ze Skalice a to do r. 1386, kdy byly připojeny k Vízmburku. Tvrz poté zanikla a na jejím místě vyrostl statek. Pod statkem jsou dochovány gotické sklepy.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Barchov (25.4 km)
zámek
Barokní zámek vystavěl r. 1737 Kryštof Norbert Voračický z Paběnic. Je to podélná jednopatrová budova, se středním dvoupatrovým rizalitem, vrcholícím v trojúhelníkovém štítě, obrácený hlavním průčelím do zahrady. V současné době velice chátrá.